Kirjoittajana: vammalanlukio

Vammalan lukion Kannatusyhdistyksessä vaihtui puheenjohtaja

Johannes Rantanen ja Eija Koski

Johannes Rantanen ja Eija Koski

Vammalan lukion Kannatusyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Eija Koski sai vihdoinkin seuraajan.

Fil.yo Johannes Rantanen
lupautui jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Johannes Rantanen on päässyt
Vammalan lukiosta ylioppilaaksi keväällä 2011. Johannes opiskelee Turun yliopistossa.

Vammalan lukion Kannatusyhdistys toimii lukio-opetuksen hyväksi. Yhdistyksen tavoitteena on tehdä Vammalan lukion toimintaa tunnetuksi
ja tuoda esiin  lukio-opintojen merkitystä yhteiskunnassa. Yhdistys jakaa taloudellista tukea lukiolaisten retkiin ja hankintoihin ja
myöntää stipendejä lukiolaisille.

Varoja on kerätty erilaisilla tempauksilla ja juhlilla, esim. Gaala-illat, Kaamoskarkelot ja puhetilaisuudet.

Tänä syksynä Kaamoskarkeloita ei ole, koska se on järjestäjille varsin suuri ponnistus. Kevätpuolella yhdistys järjestää luentotilaisuuden ja ensi vuonna yhdistys on mukana järjestämässä Vammalan lukion 110 -vuotisjuhlia. Vammalan lukion Kannatusyhdistys täytää myös ensi vuonna 20 vuotta.

Vanhemmilla tärkeä rooli lukiolaisenkin opintiellä

Vammalan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajia 2013

 

Vammalan lukion ykkösten vanhemmat saivat tietoa mm. siitä,
mitä kaikkea Wilmasta löytyy ( Wilma on sähköinen työkalu kodin ja koulun
yhteistyöhön) . Vammalan lukion sähköisessä muodossa olevaa opinto-opasta myös
esiteltiin. Kerrottiin, että sieltä löytyy varsin moneen kysymykseen vastaus. Toki
mainittiin, että opettajiin, opinto-ohjaajaan
ja rehtoreihin voi aina ottaa yhteyttä puhelimitse, kun on tarvetta.

Koko lukion väen toiveena esitettiin ykkösten
vanhemmille, että jatkossakin seuraavat lukiolaisensa koulusuorituksia ja
poissaoloja  Wilmasta, vaikka nuori
täyttää 18 vuotta.

Vammalan lukiossa ykkösten vanhemmille vanhempainilta 8.10.

Tervetuloa Vammalan lukion ykkösten vanhemmille järjestettävään vanhempainiltaan 8.10. Vammalan lukion liikuntasaliin. Tilaisuus aloitetaan oppilaskunnan järjestämällä kahvituksella klo 17.30. Ohjelmassa on tärkeää tietoa lukiolaisten arjen haasteista ja mahdollisuuksista. Ilmoittautua voi Vammalan lukion opinto-ohjaaja Eija Koskelle Wilman kautta tai puhelimitse tekstiviestillä numeroon 0405060530.

Innolukio haastaa Vammalan lukiossakin ideoimaan

 Vammalan lukiolaisetkin osallistuivat Innolukion avajaisiin. Lukiolaisia innostetaan osallistumaan Innolukion kilpailuihin, joissa on upeita palkintoja.

Innolukio on valtakunnallinen lukiolaisille suunnattu idea- ja innovaatiokilpailu. Innolukiossa lukiolaiset pääsevät ratkomaan merkittävien työelämän yhteistyökumppaneiden asettamia tehtäviä tai kehittämään omia innovaatioitaan. Innolukion syksyn 2013 kilpailukausi on käynnistynyt, ja kilpailuaikaa on aina joulukuun 15. päivään saakka!

Innolukion tehtävinä tänä vuonna on esim. seuraavanlaisia:

Keksitkö uusia käyttötarkoituksia matkakortille kaupungissa? Entäpä miten lisäisit älyä polkupyörään? Kerro meille viiripäisimmätkin ideasi!
Keksitkö uusia käyttötarkoituksia matkakortille kaupungissa? Entäpä miten lisäisit älyä polkupyörään? Kerro meille viiripäisimmätkin ideasi!
Kehitä konsepti uudesta urheilun tuotteesta, palvelusta tai liiketoimintamallista, joka tuottaa yrityksille lisäarvoa ja urheilulle resursseja. Voita Trainee-paikka Valo:n organisaatiossa sekä lippu Suomen Urheilugaalaan!
Tee tietotekniikka tutuksi ikäihmisille.Tietotekniikka ei välttämättä ole jokaisen ikäihmisen hallinnassa. Miten sinä voisit parantaa tilannetta?
Lisää tietoa Innolukiosta ja ideointitehtävistä löytyy  Innolukion kilpailutehtävät

Vammalan lukion syyslukukausi on alkanut vireästi

Vammalan lukion syyslukukauden aloitushetkessä oli mukana kirkkoherra Ari Paavilainen. Hän muistutti, että elämä on lahja. Hän neuvoi ajattelemaan, että elämä on täynnä mahdollisuuksia ja että tehtyjä valintoja ei kannata liiaksi murehtia, koska ne taas avaavat lukuisia uusia mahdollisuuksia.

 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille jaettiin tablet -tietokoneet. Vammalan lukio on hyvin mukana tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä. Opetushallitus on myöntänyt  Sastamalan verkostolukiolle 46 000 euroa
valtionavustusta oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen.
Aikamatkaaja-hankke käynnistyy syksyllä 2013 ja jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on tuottaa lukio-oppimäärän tieto- ja taideaineiden oppimäärää havainnollistava aikajana. Aikajanassa kuvataan kirjallisesti ja visuaalisesti lukion oppimäärässä esille tulevia (antiikki, keskiaika (varhais-, ydin- ja myöhäiskeskiaika), uusi aika (vuosisadoittain 1500-l alkaen) tieteen ja taiteen
alan merkkihenkilöitä, keksintöjä sekä teoksia. Aikajanalla yhdistyvät
kuvainformaatio ja lisätyn todellisuuden sekä QR-koodien avulla rikastettava
sisältö.

 

 

Opetushallitus myönsi jo keväällä 2013 8000 euron rahoituksen Koulut kehityskumppaneina-hankkeelle, jonka yhteydessä toteutetaan helmikuussa opintovierailu Tansaniaan. Hanketta johtaa lehtori Timo Niemimaa.

CIMOn rahoittama ”Immigration and Integration – Understanding Identity”- hanke jatkaa toimintaansa. Yhteyshenkilönä toimii Antti Väisänen.

 

 

 

 

 

 

Maailmankansalaisen taitoja -teemapäivä

Maalipalloa aihekokonaisuusteemapäivänäSastamalan verkostolukio vietti maailmankansalaisen teemapäivää 30.5. 2013. Opiskelijoilla oli paljon mahdollisuuksia osallistua erilaisiin työpajoihin, joissa sai tutustua mm. lisättyyn todellisuuteen, värien merkitykseen, venäjän kieleen ja kulttuuriin, maalipalloon, ihmisoikeiuksiin ja kädentaitojen pajassa kierrätykseen. Aamulla ensimmäiseksi kuultiin Arto Salosen vaikuttava luento Hyvä elämä kaikille aina. Voit katsella ja kuunnella luentoa tästä . Koko päivästä mahtavan videon koosti  lukiolainen Jenni Puhakka. Katso hänen vauhdikas videonsa tästä.

Virkeä, pirteä ja energinen KIRKKO -TV lukion uskontotunnilta

Vammalan lukiolaiset ovat tehneet taas lisää monimediaisia töitä uskonnon ja psykologian tunneilla. Tässä esimerkkinä kirkkohistorian kursseilta näytteitä.

Jenni Puhakka ja Sonja Vuorinen tekivät vauhdikkaan videon kirkoista. Voit katsella sen tästä.

Netta Vuorisalo ja Laura Pajunen esittivät ansiokkaasti ja laajasti ristiretket. Power Point -esitys on muutettu videoksi, jonka voi katsoa tästä.

Vammalan lukion opiskelijoiden tekemiä monimediaisia tuotoksia

Tässä kehityspsykologian kurssilta hienomotoriikan tarkastelua videona.

Janika Siron esitys eutanasiasta etiikan kurssilta. Pilvi Peuramäen, Anna Peuraniemen, Erika Saarisen ja Eveliina Katajiston video etsivästä nuorisotyöstä:  Video etsivästä nuorisotyöstä  Työn aihe nousi esiin, kun käsittelyssä oli nuorten  syrjäytymisen estämiseksi kehitetyt keinot.

Seurakunnan nuorisotyöntekijän ajatuksia syrjäytymisestä videolla, jonka tekijöinä olivat Alma Ryökkynen ja Minttu Hoipo.

Nettiriippuvuus ja sen tuomat ongelmat olivat myös tarkastelun kohteena. Miika Rajakallio ja Sakari Mäkinen tekivät netissä kyselyn ja tarkastelivat aihetta näin.

Monimediaisuutta ja tietoteknisiä valmiuksia kehitetään lukion kursseilla

Vammalan lukion lehtorit Kasper Kouvo ja Eija Koski ovat  tänä keväänä mukana Pirkanmaan alueellisessa koulutuksen kehittämishankkeessa. He kuuluvat  kehittämistiimiin, jonka tarkoitus on ideoida opiskelijoiden  tvt-taitoja hyödyntäviä oppimistehtäviä. Heidän kohteenaan on erityisesti monimediaisten tehtävien kehittäminen ja oman työn ja kurssien rikastaminen erilaisilla oppimisen muodoilla.

Kouluissa on tietenkin kauan jo teetetty monenlaisia eri välineitä hyödyntäviä oppimistehtäviä. Kasper Kouvo ja Eija Koski pyrkivät nyt hyödyntämään erityisesti opiskelijoiden omia tvt-taitoja ja kekseliäisyyttä. Kurssien rikastamisessa pyritään  aktivoimaan opiskelijoita itse ajattelemaan ja tekemään.

Näilläkin sivuilla julkaisemme opiskelijoiden tekemiä tuotoksia. Seuraavassa on esimerkiksi

Janika Siron esitys eutanasiasta ja

Pilvi Peuramäen, Anna Peuraniemen, Erika Saarisen ja Eveliina Katajiston video etsivästä nuorisotyöstä:  Video etsivästä nuorisotyöstä  Työn aihe nousi esiin, kun käsittelyssä oli nuorten  syrjäytymisen estämiseksi kehitetyt keinot.Alma Ryökkysen ja Minttu Hoipon video myös syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen.