Monia erilaisia vaihtoehtoja lukion jälkeen.

Lukio tarjoaa monia mahdollisuuksia siirtyä jatko-opintoihin. Koko lukio valmistaa vähitellen löytämään omia vahvuuksia. Viimeistään abiturienttien on aika tutkia erilaisia vaihtoehtoja. Jatko-opintosuunnitelmia ja varsinkin päätöksiä tehdessä on hyvä tuntea itseään ja kiinnostuksiaan, joita kannattaa seurata. Jos pääsääntöisesti tekee valintoja asioihin, jotka itseä kiinnostavat, ei joudu epämieluisaan paikkaan.

Todella monia mielenkiintoisa reittejä jatko-opintoihin voi löytyä. Opiskelijoille on tarjolla lukuisia sivustoja, joiden kautta voi tutkia, mitä kaikkea ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja toisella asteella on lukion käyneelle.

Vammalan lukiosta tehdään tutustumisia korkeakouluihin ja koululla käy eri jatko-opintopaikoista vierailijoita. Vierailut ainakin herättävät ajattelemaan, että lukio on joskus jätettävä. Tästä linkistä voit katsoa hieman, miltä Samkissa näyttää ja mitä se tarjoaa. Vammalasta vierailtiin Porissa OpenSamk -päivillä 9.11. 2017.

Alla olevat potilaat löytyivät Samkin hoitoluokasta:

 

Suomessa on paljon korkeatasoista jatkokoulutusta lukion käyneelle. Niistä on oikeastaan todella helppo nykyisin saada selvää. Opintopolku.fi ja Studentum.fi ovat hyviä sivustoja yleiseen etsintään. Opintopolusta hoidetaan myös sitten hakeminen ja paikan vastaanottaminen. Töissä.fi -sivusto kertoo,mitä korkeakoulutetut tekevät työkseen ja Vipunen kertoo tilastoja  mm. hakeneista, pääsykokeissa olleista ja paikan vastaanottaneista.

Korkeakoulujen valintauudistus on parhaillaan meneillään. Ensimmäinen uudistusta tulee jo keväällä 2018 käytäntöön, jolloin yhä enemmän painotetaan ylioppilasarvosanojen merkitystä korkeakoulujen opiskelijavalinnassa. Ensi keväänä ei pitäisi olla enää pitkällistä valmistautumista edellyttäviä pääsykokeita. Uudistuksella pyritään saamaan opiskelijat aikaisemmin opintoihin ja välivuosien viettoa vähäisemmäksi. Tosin moni on välivuosien kannalla, koska näinä ihminen voi kypsyä ja vahvistaa itsetuntemustaan ja saa kokemuksia, jotka vasta selkeyttävät uravalintaa.

Kevään 2018  valintaperusteet löytyvät jo Opintopolusta. Valintakokeita ei tulla kokonaan poistamaan. Säilyy mahdollisuus tulla valituksi pääsykokeen perusteella. Monilla aloilla on edelleen  myös soveltuvuuskoe. Ensikertalaiskiintiöt ovat varsin suuret, joten uudet ylioppilaat ovat vahvoilla sisäänotossa. Toki ensikertalaiskiintiössä on tietenkin myös sellainen, joka ei ole ottanut korkeakoulupaikkaa syksyn 2014 jälkeen. Niille, jotka ovat jo aloittaneet jossain korkeakoulussa tarjotaan mahdollisuuksia siirtohaulla vaihtaa koulutusalaa. Jatkossa avoimen korkeakoulun väylä on entistä suositumpi väylä korkeakouluihin. Avoimen väyliä on ollut jo vuosia olemassa.

Korkeakoulujen valintauudistuksesta voi lukea opetusministeriön sivuilta.