Vanhemmilla tärkeä rooli lukiolaisenkin opintiellä

Vammalan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajia 2013

 

Vammalan lukion ykkösten vanhemmat saivat tietoa mm. siitä,
mitä kaikkea Wilmasta löytyy ( Wilma on sähköinen työkalu kodin ja koulun
yhteistyöhön) . Vammalan lukion sähköisessä muodossa olevaa opinto-opasta myös
esiteltiin. Kerrottiin, että sieltä löytyy varsin moneen kysymykseen vastaus. Toki
mainittiin, että opettajiin, opinto-ohjaajaan
ja rehtoreihin voi aina ottaa yhteyttä puhelimitse, kun on tarvetta.

Koko lukion väen toiveena esitettiin ykkösten
vanhemmille, että jatkossakin seuraavat lukiolaisensa koulusuorituksia ja
poissaoloja  Wilmasta, vaikka nuori
täyttää 18 vuotta.