Vammalan lukion syyslukukausi on alkanut vireästi

Vammalan lukion syyslukukauden aloitushetkessä oli mukana kirkkoherra Ari Paavilainen. Hän muistutti, että elämä on lahja. Hän neuvoi ajattelemaan, että elämä on täynnä mahdollisuuksia ja että tehtyjä valintoja ei kannata liiaksi murehtia, koska ne taas avaavat lukuisia uusia mahdollisuuksia.

 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille jaettiin tablet -tietokoneet. Vammalan lukio on hyvin mukana tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä. Opetushallitus on myöntänyt  Sastamalan verkostolukiolle 46 000 euroa
valtionavustusta oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen.
Aikamatkaaja-hankke käynnistyy syksyllä 2013 ja jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on tuottaa lukio-oppimäärän tieto- ja taideaineiden oppimäärää havainnollistava aikajana. Aikajanassa kuvataan kirjallisesti ja visuaalisesti lukion oppimäärässä esille tulevia (antiikki, keskiaika (varhais-, ydin- ja myöhäiskeskiaika), uusi aika (vuosisadoittain 1500-l alkaen) tieteen ja taiteen
alan merkkihenkilöitä, keksintöjä sekä teoksia. Aikajanalla yhdistyvät
kuvainformaatio ja lisätyn todellisuuden sekä QR-koodien avulla rikastettava
sisältö.

 

 

Opetushallitus myönsi jo keväällä 2013 8000 euron rahoituksen Koulut kehityskumppaneina-hankkeelle, jonka yhteydessä toteutetaan helmikuussa opintovierailu Tansaniaan. Hanketta johtaa lehtori Timo Niemimaa.

CIMOn rahoittama ”Immigration and Integration – Understanding Identity”- hanke jatkaa toimintaansa. Yhteyshenkilönä toimii Antti Väisänen.