Vammalan lukion opiskelijoiden tekemiä monimediaisia tuotoksia

Tässä kehityspsykologian kurssilta hienomotoriikan tarkastelua videona.

Janika Siron esitys eutanasiasta etiikan kurssilta. Pilvi Peuramäen, Anna Peuraniemen, Erika Saarisen ja Eveliina Katajiston video etsivästä nuorisotyöstä:  Video etsivästä nuorisotyöstä  Työn aihe nousi esiin, kun käsittelyssä oli nuorten  syrjäytymisen estämiseksi kehitetyt keinot.

Seurakunnan nuorisotyöntekijän ajatuksia syrjäytymisestä videolla, jonka tekijöinä olivat Alma Ryökkynen ja Minttu Hoipo.

Nettiriippuvuus ja sen tuomat ongelmat olivat myös tarkastelun kohteena. Miika Rajakallio ja Sakari Mäkinen tekivät netissä kyselyn ja tarkastelivat aihetta näin.