Monimediaisuutta ja tietoteknisiä valmiuksia kehitetään lukion kursseilla

Vammalan lukion lehtorit Kasper Kouvo ja Eija Koski ovat  tänä keväänä mukana Pirkanmaan alueellisessa koulutuksen kehittämishankkeessa. He kuuluvat  kehittämistiimiin, jonka tarkoitus on ideoida opiskelijoiden  tvt-taitoja hyödyntäviä oppimistehtäviä. Heidän kohteenaan on erityisesti monimediaisten tehtävien kehittäminen ja oman työn ja kurssien rikastaminen erilaisilla oppimisen muodoilla.

Kouluissa on tietenkin kauan jo teetetty monenlaisia eri välineitä hyödyntäviä oppimistehtäviä. Kasper Kouvo ja Eija Koski pyrkivät nyt hyödyntämään erityisesti opiskelijoiden omia tvt-taitoja ja kekseliäisyyttä. Kurssien rikastamisessa pyritään  aktivoimaan opiskelijoita itse ajattelemaan ja tekemään.

Näilläkin sivuilla julkaisemme opiskelijoiden tekemiä tuotoksia. Seuraavassa on esimerkiksi

Janika Siron esitys eutanasiasta ja

Pilvi Peuramäen, Anna Peuraniemen, Erika Saarisen ja Eveliina Katajiston video etsivästä nuorisotyöstä:  Video etsivästä nuorisotyöstä  Työn aihe nousi esiin, kun käsittelyssä oli nuorten  syrjäytymisen estämiseksi kehitetyt keinot.Alma Ryökkysen ja Minttu Hoipon video myös syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen.