Innolukio haastaa Vammalan lukion opiskelijat ideoimaan

 

 

 

Vammalan lukio osallistui muiden Suomen lukioiden tavoin Innolukion avajaisiin virtuaalisesti. Avajaiset lähetettiin Espoon  Barona Areenalta, jossa oli paikalla noin 5000 opiskelijaa . Tilaisuutta seurasi verkkolähetyksen kautta noin 100 000 lukiolaista.

 

Innolukio on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tarkoitus on haastaa lukiolaiset luovuuteen ja ongelmanratkaisuun. Innolukio on lukiolaisille maksuton oppimisympäristö.

 

 Innolukion avajaisissa kuultiin, että  tässä projektissa on tarkoitus antaa lukiolaisille käytännön toimintaa teoreettisen opiskelun vastapainoksi. Innolukio kannustaa ideointiin, kyseenalaistamiseen ja yhteisöllisyyteen. Tarkoitus on projektin myötä korostaa lukiolaisten merkitystä tulevaisuuden tekijöinä. Se tarjoaa uusia virikkeitä jatko-opiskeluun ja työelämään sijoittumiselle. Innolukio –hankkeen keskeinen tarkoitus on luoda yhteyksiä lukiolaisten ja yritysten ja yliopistomaailman välille. Hankkeessa on tarkoitus käyttää lukiolaisten luovuutta kansallisena voimavarana.

 

Käytännössä joka viikko julkaistaan Innolukion verkkosivuilla ideointitehtävä, johon lukiolaisten toivotaan osallistuvan. Palkintoja on luvassa parhaille ideoille. Innolukio toimii julkaisualustana ideoille. Varsinaisesti toiminta alkaa 10.9. Toiminnan on pääosin tarkoitus tapahtua lukiolaisten vapaa-ajalla.

 

 

 

Ensimmäiset ideointitehtävät kuultiin pääministeri Kataiselta. Hän haastoi lukiolaiset ideoimaan ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla voitaisiin estää nuorten syrjäytymistä. Toinen pääministerin antama tehtävä pyrkii etsimään ratkaisuja julkisten palvelujen kehittämiseksi käyttäjäystävällisemmiksi, tehokkaammiksi ja ekologisemmiksi.

 

Avajaisissa kuultiin myös Innovaatiolevottomuuden julistus, johon lukioissa sitoudutaan.

 

Me lukiolaiset lupaamme että:

 

  • Luovumme älyllisestä laiskuudesta, emmekä hyväksy sitä myöskään opettajiltamme
  • Etsimme rohkeasti uusia tapoja ratkaista erilaisia haasteita
  • Emme pelkää epäonnistumisia
  • Suhtaudumme älyllisen uteliaasti kaikkeen uuteen ja haastavaan
  • Lupaamme olla kriittisiä ja kyseenalaistaa vanhoja totuuksia
  • Jaamme osaamisemme muiden kanssa, sillä yhdessä tehden saamme paljon aikaan
  • Vaadimme että näkemyksemme otetaan huomioon koulutuksen kehittämisessä
  • Arvostamme kaikkea työtä ja odotamme että myös meidän työtämme arvostetaan
  • Vaadimme että Suomessa panostetaan vihdoin myös lukiokoulutukseen, sillä meissä on tämän maan tulevaisuus